NWO

Event details

locatie

Groningen en Den Bosch

Soort event

Productlancering

Klant

NWO

NWO / Regieorgaan SIA – City Deal Kennisdelingsdagen

Twee keer per jaar wordt deze landelijke kennisdelingsdag georganiseerd in steden die zijn aangesloten bij de City Deal, onderdeel van de Agenda Stad, een programma van de Rijksoverheid. Agenda Stad is een samenwerkingsverband van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden.
Inspiratie opdoen over groei, innovatie en leefbaarheid in de stad

De naam zegt het al. Kennisdelingsdag. Een dag die volledig in het teken staat van het onderling delen van kennis tussen de overheid, bedrijfsleven en scholen.

Internationale sprekers in hun vakgebied leverden hieraan een bijdrage, maar vooral ook werden er lokale initiatieven getoond die als inspiratie dienden voor alle andere City Deal steden die vertegenwoordigd waren. Aanwezigen konden kennis en inspiratie opdoen bij de verschillende workshops, demonstraties en lezingen gegeven door toonaangevende sprekers in hun vakgebied. Zo vertelde tijdens de editie in Den Bosch onder andere Deputy Vice Chancellor Guy Orpen (University of Bristol) over hun unieke aanpak van samenwerking met de stad Bristol; hoogleraar Marjolein Zweekhorst illustreerde hoe zij stelselmatig Community Service Learning invoert binnen alle Masteropleidingen aan de VU; senior onderzoekers Sue-Yen Tjong Tjin Tai en Katja Rusinovic vertelden over de nieuwste onderzoeken naar verbinding met de samenleving vanuit het Rathenau Instituut en Erasmus+ beurzen.