NWO

Event details

locatie

Online

Soort event

Wetenschappelijk Congres

Klant

NWO

NWO SGW Tafels

Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SGW) wil een duurzame samenwerking aangaan met de SGW-onderzoek achterban om het beleid van NWO vorm te geven. Om het gesprek met het veld gestructureerd plaats te laten vinden heeft het domeinbestuur ‘SGW-tafels’ ingericht. Er zijn zes SGW-tafels, die elk optreden namens een cluster van wetenschappelijke disciplines binnen de sociale en geesteswetenschappen.
Kennisdelen event

Het doel van de tafels is om het SGW-domeinbestuur op basis van wensen en behoeften uit de onderzoek achterban te adviseren over beleid, programmering in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, het missie gedreven innovatiebeleid en NWO-procedures. Elke adviestafel bestaat uit twaalf onderzoekers, inclusief de voorzitters en vormen samen een afspiegeling van het SGW-onderzoeksveld. De tafels komen plusminus viermaal per jaar bij elkaar.

Aan Amplify de taak om deze tafels online vorm te geven in deze coronatijd. We maken een besloten platform en gebruiken diverse interactieve tools voor een brown-paper-session, zodat er ondanks de online insteek toch genoeg gedeeld kan worden.