VSB Fonds

Event details

locatie

NEMO Amsterdam, Openluchtmuseum Arnhem, HipHopHuis Rotterdam

Soort event

Productlancering

Klant

VSB Fonds

VSBfonds Lanceringen Bursalen Netwerk

Wij mochten bijdragen door voor hen met 3 lanceringsevenementen het bursalen netwerk te lanceren. Niet eerder werd na afloop van een beurs contact gehouden met deze studenten, wel was na uitvoerig onderzoek gebleken dat hier een grote behoefte lag. Aan ons de taak om een samen met de partners van VSBfonds een inspirerend en inhoudelijk programma te creëren.
VSB Fonds, iedereen doet mee

VSBfonds gelooft in bevlogen en gemotiveerde studenten die zich verder willen ontwikkelen. Daarom stelt VSBfonds jaarlijks een groot aantal beurzen beschikbaar voor studenten om in het buitenland te studeren of onderzoek te doen. Motivatie en betrokkenheid bij de omgeving vinden wij belangrijker dan cijferlijsten.

VSBfonds steunt maatschappelijk betrokken studenten in hun ambitie om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Zij nemen deze kennis en ervaring weer mee terug naar Nederland en verrijken daarmee onze samenleving. VSBfonds selecteert studenten die een brede betrokkenheid bij hun omgeving laten zien. Wij doen dat vanuit de verwachting dat die betrokkenheid in hun verdere leven een rol zal blijven spelen en dat zij in de toekomst mogelijk initiatiefnemers en bestuurders worden van mooie maatschappelijke en culturele projecten en organisaties.”

Heel veel mooier dan deze tekst van de VSBfonds website kunnen wij het niet omschrijven, maatschappelijk betrokken en bevlogen studenten nog meer handvatten geven om succesvol te zijn in het leven.

In het voorjaar lanceerden wij het netwerk met evenementen in Amsterdam bij NEMO. In Rotterdam bij het HipHopHuis en in het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem. Stuk voor stuk evenementenlocaties die VSBfonds een warm hart toedraagt en die als locatie echt iets toevoegde aan de evenementen.

Het belangrijkste onderdeel van de evenementen was netwerken. Met elkaar en met de partners. Partners van VSBfonds zoals KNHM, Breekjaar en UAF presenteerden zichzelf. Verschillende partners deden een oproep aan de aanwezigen bursalen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ook werd het net opgehaald over de verwachtingen en wensen van de bursalen omtrent de verdere vormgeving van het netwerk. In de komende periode wordt het netwerk verder vormgegeven door middel (regionale)bijeenkomsten, borrels, pitch wedstrijden en meer.

Meer weten over wat wij hebben betekend voor dit project, of kunnen betekenen voor jouw project? Neem contact met ons op!